Η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή για το 2016-2017 Υποβολή αιτήσεων από από 24-03-2017 έως 06-04-2017

Εγκύκλιος 51163/Δ3/23-03-2017 (ΑΔΑ:ΩΛ4Ι4653ΠΣ-ΞΥ4) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2016-2017 Ενστάσεις από 27-3-2017 έως και 29-3-2017

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ … ➜ περισσότερα

Πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης το σχολικό έτος 2016-2017 Ενστάσεις από 20-3-2017 έως και 22-3-2017

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ … ➜ περισσότερα

Νέες ημερομηνίες ανακοίνωσης πινάκων, υποβολής ενστάσεων και διόρθωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Καμία αλλαγή στις αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης μετά την οριστικοποίηση τους Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (8-3-2017) … ➜ περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 5 Μαρτίου 2017

Εγκύκλιος 31658/Ε1/24-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΓ74653ΠΣ-ΚΥΑ) του Υπουργείου Παιδείας Λόγω τεχνικών προβλημάτων … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 30611/Ε1/23-2-2017 (ΑΔΑ:6ΨΘ24653ΠΣ-ΕΩΒ) του Υπουργείου Παιδείας Στις διευκρινίσεις για Μ.Σ.Δ. … ➜ περισσότερα

Επανακαθορισμός των Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων και παράταση της διαδικασίας κατάταξης σχολικών μονάδων Μετά από εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ10/70/26569/Δ1/16-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας 1. Παράταση διαδικασίας κατάταξης σχολικών … ➜ περισσότερα

Τα οργανικά κενά του Μουσικού Αμυνταίου για τις μεταθέσεις 2017-2018

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για τα … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 16-2-2017 έως 28-2-2017

Εγκύκλιος 26586/Ε2/16-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΩΑΜ4653ΠΣ-ΩΓΣ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Επικαιροποίηση ηλεκτρονικού μητρώου μονίμων εκπαιδευτικών εν όψει των αιτήσεων μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης σχολικού έτους 2016 – 2017 Την αίτηση θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί

Έγγραφο 213318/E1/13-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για το σχολικό έτος 2016-2017 … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” Με ισχύ από το 2016-2017

Προεδρικό Διάταγμα 111/2016 (ΦΕΚ 193/Α/18-10-2016) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 … ➜ περισσότερα

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2016 Ανάληψη υπηρεσίας μέχρι 4-7-2016

Απόφαση 107013/E2/30-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΕΝ4653ΠΣ-ΓΓΖ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του έτους 2016 Ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση μέχρι 4-7-2016

Απόφαση 107017/Ε2/30-6-2016 (ΑΔΑ: 7Η594653ΠΣ-4ΝΕ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία έτους 2016 Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μέχρι και 4-7-2016

Απόφαση 107008/Ε2/30-6-2016 (ΑΔΑ: Ω0134653ΠΣ-ΕΙΞ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΔΔΥ έτους 2016

Απόφαση 107006/Ε2/30-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΗΟ4653ΠΣ-ΦΙΤ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή … ➜ περισσότερα

Κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού γενικής παιδείας για το 2016-2017

Εγκύκλιος 98235/E2/15-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου η υπηρεσία μας να … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο διαθεσιμότητας ενόψει των επικείμενων μεταθέσεων

Έγγραφο 84311/E2/25-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Δεδομένου ότι, με τον Ν. … ➜ περισσότερα

Ο πίνακας μορίων των αιτήσεων μετάθεσης 2016 των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας Ενστάσεις μέχρι την Παρασκευή 29-1-2016

Εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας οι πίνακες με … ➜ περισσότερα