Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σχ. έτους 2015-2016 Από 19/01/2016 έως και 26/01/2016

Εγκύκλιος 6156/Θ2/15-1-2016 (ΑΔΑ:798Θ4653ΠΣ-ΘΜΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2015-2016, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να μετατεθούν από το Σχολείο όπου είναι τοποθετημένοι σε οργανική θέση σε άλλο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, να υποβάλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, σχετική αίτηση μέσω της διεύθυνσης του σχολείου τους, από 19/01/2016 έως και 26/01/2016.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο