Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Έγγραφο 208038/Ε1/17-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Τα πιστοποιητικά σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο κριτήριο «ζ» του Μέρους Τρίτου των ως άνω εγκυκλίων μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Κεφαλαίου ΣΤ΄ και Δ΄ αντίστοιχα, θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι τις 31-08-2010, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προκύπτουν από την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).
  2. Η πιστοποίηση επάρκειας και διδασκαλίας της Νοηματικής Γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να μετατεθούν σε κενές οργανικές θέσεις ειδικών σχολικών μονάδων κωφών, χορηγείται πλην της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδα και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄).
  3. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις εκπαιδευτικών, που μετατάχθηκαν με την αριθμ. 158302/Ε1/08-10-2015 (ΦΕΚ 1060/Γ/20-10-2015) υπουργική απόφαση και υπηρετούν κατά το τρέχον έτος στην προσωρινή τους τοποθέτηση, θα παραλαμβάνουν τις αιτήσεις μετάθεσης, θα τις καταχωρούν στο ηλεκτρονικό σύστημα και θα τις αποστέλλουν στην υπηρεσία μας, προκειμένου να προωθηθούν για εξέταση ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης από το αρμόδιο Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ).
  1. Μονάδες συνθηκών διαβίωσης, που χορηγούνται βάσει των διατάξεων του 16 παρ. 8 του Π.Δ. 50/96, λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάνουν χρήση γονικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 50 και 51 του Ν. 4075/2012 όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 39 του Ν. 4144/2013.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο