Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2014-2015

Εγκύκλιος 207553/Θ2/19-12-2014 (ΑΔΑ:7ΛΩΙ9-9ΒΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, καλεί τους διορισμένους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να μετατεθούν σε άλλο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο να υποβάλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, σχετική αίτηση μέσω της διεύθυνσης του σχολείου τους, από 8-1-2015 έως και 19-1-2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο