Σχετικά με προσμέτρηση χρόνου διαθεσιμότητας για την κατάταξη με βάση το μισθολόγιο του ν. 4354/2015 Αναμένονται διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ηλεκτρονικό μήνυμα (17-3-2016) του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που επανήλθαν από διαθεσιμότητα και ταυτόχρονα μετατάχθηκαν σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις άλλου κλάδου

Έγγραφο 130873/Ε2/20-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν σε … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα Η επανατοποθέτηση ανατρέχει στην ημερομηνία της αρχικής - πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα - τοποθέτησης τους στη σχολική μονάδα

Εγκύκλιος 93606/Ε2/12-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά έγγραφα: Τα Φ8/83906/Δ4/26-5-2015, 88535/Ε2/4-6-2015 … ➜ περισσότερα