Περικοπή αποδοχών σε περίπτωση στάσης εργασίας Περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας

Έγγραφο 22005/Ε1/8-2-2018 του Υπουργείου Παιδείας Με την παρ. 2 του … ➜ περισσότερα

Μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα τακτικών και έκτακτων αμοιβών μέσα από το TaxisNet Νέα υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης μισθοδοτούμενων δημοσίου με στοιχεία από τον Οκτώβριο του 2011

Δελτίο τύπου (15-2-2016) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Τι ισχύει όταν μονιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους

Έγγραφο 2/41247/0022/2-6-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Το με σχέση … ➜ περισσότερα

Πώς θα πληρώνονται οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ 2869/Β/24-10-2014) των υπουργείων Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικών τίτλων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών

Έγγραφο 156690/Δ2/1-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Για τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν … ➜ περισσότερα

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών ισχύει μισθολογικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όχι από την ημερομηνία αναγνώρισής της από το υπηρεσιακό συμβούλιο

ΚΥΑ 2/24529/0022/24-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΗ-ΕΦΥ, ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014) Τροποποίηση της υπ’ αρ. … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ για τους εκπαιδευτικούς)

Μειώσεις στις αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων του Δημοσίου λόγω αύξησης … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την καταβολή του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών

Έγγραφο 2/22721/0022/16-12-2013 της Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στις ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (αυξήσεις κρατήσεων για τους παλιούς ασφαλισμένους)

Εγκύκλιος Φ80020/οικ.36225/1183/7-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ65Λ-ΟΨ5)  του Υπουργείου Εργασίας Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου  … ➜ περισσότερα