Αποτίμηση διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2022-2023 Θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός του χρονικού διαστήματος από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 68927/ΓΔ4/20-06-2023 Αποτίμηση διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια … ➜ περισσότερα

Ανακοίνωση και πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 7η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων Δηλώσεις συμμετοχής έως και Πέμπτη 16-03-2023 και ώρα 13:00

Ανακοίνωση, μαζί με τη συνοδευτική υπ’  αριθμ. 17334/10-02-2023 (ΑΔΑ:Ψ7ΣΠΟΞΛΔ-07Θ) Πρόσκληση … ➜ περισσότερα

6η περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» Υποβολή αιτήσεων έως και την Τρίτη 06-12-2022

Έγγραφο 145297/Ε3/23-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε την Ανακοίνωση, μαζί … ➜ περισσότερα

Αποτίμηση του «Εργαστηρίου Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2021-2022 Από τους διευθυντές των σχολείων μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Έγγραφο 73785/ΓΔ4/15-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Η διδακτική ενότητα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» Υποβολή αιτήσεων από 23-05-2022 μέχρι και την Τρίτη 14-06-2022

Έγγραφο 6278/20-05-2022 (ΑΔΑ: Ω56ΤΟΞΛΔ-ΒΗΝ) του ΙΕΠ Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρώτο μαζικό, ανοικτό, διαδικτυακό μάθημα με θέμα: «eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» Εγγραφές εκπαιδευτικών από τις 14 Μαρτίου 2022 έως 3 Απριλίου 2022

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning σας καλεί να … ➜ περισσότερα

Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών από το ΙΕΠ Από τη Δευτέρα 07-02-2022 έως και την Δευτέρα 28-02-2022

Έγγραφο 1201/04-02-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΧΛΟΞΛΔ-Π5Π) του Υπουργείου Παιδείας Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής … ➜ περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γ’ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Ενδεικτικές στρατηγικές, δραστηριότητες και υποστηρικτικό υλικό

Έγγραφο 9060/Δ2/31-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Με ακέραιο αριθμό αξιολογούνται τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στα Γυμνάσια Η βαθμολογία απορρέει από την περιγραφική αξιολόγηση

Έγγραφο 8690/Δ2/28-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί … ➜ περισσότερα

Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εντάσσονται στην Ομάδα Γ’ μαθημάτων που διδάσκονται στα Γυμνάσια των ΕΝΕΕΓΥ-Λ και στα Ειδικά Γυμνάσια

Έγγραφο 6022/Δ3/18-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021 δημοσιεύτηκε ο … ➜ περισσότερα

«Smashed» – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της χρήσης και της κατάχρησης αλκοόλ και την προώθηση της ανάπτυξης μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα στις νέες γενιές Είναι διαθέσιμο πλήρως διαδικτυακά ως κινηματογραφικό ταξίδι ηλεκτρονικής μάθησης

Έγγραφο 164771/ΓΔ4/16-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει για … ➜ περισσότερα

Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εντάσσονται στην Ομάδα Γ’ μαθημάτων που διδάσκονται στα Γυμνάσια Ρυθμίζεται το ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών στο εν λόγω διδακτικό αντικείμενο-μάθημα

Άρθρο 122 του Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) Ένταξη της διδακτικής … ➜ περισσότερα

3η επιμορφωτική περίοδος της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Υποβολή αιτήσεων από 5 έως και 19Νοεμβρίου 2021

Έγγραφο 19578/04-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΧΑΟΞΛΔ-ΒΘΕ) του ΙΕΠ Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής … ➜ περισσότερα

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίου στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» Δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και στο portfolio του μαθητή

Απόφαση 114660/ΓΔ4/15-09-2021 (ΦΕΚ 4676/Β/11-10-2021, ΑΔΑ: 6Ρ8Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΣ9) του Υπουργείου Παιδείας Βασική … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή της θεματικής «Εκπαιδευτική Ρομποτική» στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Κατά προτεραιότητα για το 2021-2022 θα εφαρμοστεί η ενότητα STEM

Έγγραφο 118650/ΓΔ4/22-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στη 2η επιμορφωτική περίοδο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τα εργαστήρια δεξιοτήτων για το 2021-2022 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής έως και 13-09-2021 ώρα 15:00

Έγγραφο 13892/06-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΑ9ΟΞΛΔ-ΚΙΜ) του ΙΕΠ Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα Γυμνάσια κατά το 2021-2022 Ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων έως τις 30-9-2021

Έγγραφο 103235/ΓΔ4/24-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Οι αναθέσεις διδασκαλίας των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα Γυμνάσια Σε ποιους εκπαιδευτικούς ανατίθεται η διδασκαλία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Απόφαση 94222/Δ2/29-07-2020 (ΦΕΚ 3782/Β/13-08-2021) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την υπό … ➜ περισσότερα

Το πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Για όλους τους τύπους σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων

Απόφαση 94236/ΓΔ4/29-07-2021 (ΦΕΚ 3567/Β/04-08-2021) του Υπουργείου Παιδείας Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων … ➜ περισσότερα