Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» Υποβολή αιτήσεων από 23-05-2022 μέχρι και την Τρίτη 14-06-2022

Έγγραφο 6278/20-05-2022 (ΑΔΑ: Ω56ΤΟΞΛΔ-ΒΗΝ) του ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί εξ αποστάσεως επιμόρφωση κατά τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων». Η επιμόρφωση αυτή αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε τριάντα έξι (36) ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από τη Δευτέρα 23-05-2022 ώρα 13:00 έως και την Τρίτη 14-06-2022 ώρα 13:00.

Η πρόσβαση των εγγραφέντων της 5ης Επιμορφωτικής Περιόδου θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 17-06-2022 και ώρα 13:00 στη διεύθυνση https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510 ΜΟΝΟ με τους κωδικούς TAXIS.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη το έγγραφο

Διαβάστε το 65292/Ε3/31-05-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο