Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα Γυμνάσια κατά το 2021-2022 Ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων έως τις 30-9-2021

Έγγραφο 103235/ΓΔ4/24-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 20/22-04-2021 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των εργαστηρίων Δεξιοτήτων:

«Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους και το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σχεδιάζουν τα αντίστοιχα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματική Ενότητα. Τέλος, συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

Διαβάστε το έγγραφο

Η σχετική υπουργική απόφαση 94236/ΓΔ4/29-07-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-9-2021

Σύμφωνα με το 108442/Δ3/6-9-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ :

Το με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ4/24-08-2021 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022» αφορά και τα Γυμνάσια ΕΑΕ και τα Γυμνάσια ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-9-2021

Διαβάστε τις νεώτερες οδηγίες του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το 118650/ΓΔ4/22-09-2021 έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο