Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2023-2024 Τα προγράμματα «eTwinning» προς υποβολή εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ. 120368/Η1/25.10.2023 (ΑΔΑ: 674Σ46ΝΚΠΔ-Ξ4Ζ) Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning … ➜ περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023 Οι εκπαιδευτικοί συνάπτουν συνεργασία «eTwinning» οποιαδήποτε χρονική στιγμή του σχολικού έτους, με διάρκεια η οποία συμφωνείται με το συνεργαζόμενο σχολείο χωρίς χρονικό περιορισμό

Εγκύκλιος 161463/Η1/29-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ5Κ46ΜΤΛΗ-Υ4Ω) του Υπουργείου Παιδείας Το «eTwinning» -η … ➜ περισσότερα

Επαναπροκήρυξη θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών – πρεσβευτών «eTwinning» Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και για μια κενή θέση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Εγκύκλιος 147420/Η1/28-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΘΖ46ΜΤΛΗ-Ρ2Θ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρώτο μαζικό, ανοικτό, διαδικτυακό μάθημα με θέμα: «eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» Εγγραφές εκπαιδευτικών από τις 14 Μαρτίου 2022 έως 3 Απριλίου 2022

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning σας καλεί να … ➜ περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022 Μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα ή συμπληρωματικά με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος 130715/14-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΩΡ46ΜΤΛΗ-9Υ2) του Υπουργείου Παιδείας Το eTwinning αποτελεί … ➜ περισσότερα

Εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργική μάθηση στη διδακτική πράξη: η περίπτωση του eTwinning Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 12/25-1-2021 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας Η δημιουργική και διερευνητική … ➜ περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιος 147513/29-10-2020 (ΑΔΑ: 9Κ5Α46ΜΤΛΗ-ΡΨΙ) του Υπουργείου Παιδείας Το eTwinning αποτελεί … ➜ περισσότερα

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μάθηση και την κινητικότητα των νεαρών Ευρωπαίων Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Δελτίο τύπου (27-3-2017) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Επιτροπή δίνει ώθηση … ➜ περισσότερα

11ος Εθνικός Διαγωνισμός έργων eTwinning Η περίοδος υποβολής των έργων είναι από 4 έως και 10 Οκτωβρίου 2016

Για την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών … ➜ περισσότερα

Ενημερωτική ημερίδα για το eTwinning στη Φλώρινα Την Πέμπτη 22-9-2016 στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Έγγραφο 142722/Δ1/6-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια … ➜ περισσότερα

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2016 για το eTwinning στη Φλώρινα Στις 20 Απριλίου 2016

Έγγραφο Φ41/564/57955/Δ1/6-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 10-3-2016

Έγγραφο 35948/Δ1/1-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, … ➜ περισσότερα

Ενημερωτική ημερίδα στη Φλώρινα για το eTwinning Ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής

Έγγραφο 12366/Δ1/26-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια … ➜ περισσότερα

Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning στη Φλώρινα Την Δευτέρα 7-12-2015

Έγγραφο Φ41/1526/185982/Δ1/18-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια … ➜ περισσότερα

10ος Εθνικός Διαγωνισμός έργων eTwinning με ευρωπαϊκές συνεργασίες Η περίοδος υποβολής των έργων είναι από 19 έως και 25 Οκτωβρίου 2015

Για την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών … ➜ περισσότερα

Οι εθελοντές περιφερειακοί πρεσβευτές της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning Για τα σχ. έτη 2015-2016 και 2016-2017

Απόφαση 143813/15-09-2015/Δ1 (ΑΔΑ:69Ω3465ΦΘ3-ΩΧ9) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning Για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

Εγκύκλιος 117717/Δ1/22-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών Αφορά σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04

Έγγραφο 92384/11-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, … ➜ περισσότερα

Επιμορφωτικές εκδηλώσεις 2015 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning στη Δυτική Μακεδονία

Έγγραφο 42505/Δ1/13-3-2015 του Υπουργείου Παιδείας Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια … ➜ περισσότερα