3η επιμορφωτική περίοδος της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Υποβολή αιτήσεων από 5 έως και 19Νοεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 19578/04-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΧΑΟΞΛΔ-ΒΘΕ) του ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ενημερώνει ότι ξεκινάει η 3η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και απευθύνεται σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων από 05/11/21και ώρα 13:00 έως 19/11/21 και ώρα 13:00

Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:

α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

β) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων

γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης à Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με στην αίτηση) à Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Προσοχή: Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Έναρξη 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου: 24/11/21 και ώρα 13:00 (δεν θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση ή ειδοποίηση. Όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν από την 24/11/21 στις 13:00 να συνδεθούν ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS στη διεύθυνση https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510 για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα).

Διάρκεια της 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου: από 24-11-2021 και ώρα 13:00 έως 20-01-2022

Οι βεβαιώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της 3ης επιμορφωτικής περιόδου του προγράμματος θα είναι διαθέσιμες στο μητρώο του ΙΕΠ από την Τετάρτη 02/02/22.

Διαβάστε την πρόσκληση του ΙΕΠ

Διαβάστε το 142331/Ε3/08-11-2021 σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares