Παράταση χρονικής περιόδου πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Δ.Ε.

Εγκύκλιος 200497/Δ2/9-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με την ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές

Έγγραφο 45363/Δ2 /18-3-2015 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν καταγγελιών που περιήλθαν … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διοργάνωση σχολικών επισκέψεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Έγγραφο 147419/Γ7/16-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Φιλοξενία μαθητών των Γυμνασίων Ν. Φλώρινας από το τη Βουλή των Ελλήνων

Έγγραφο 165379/Γ2/13-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2014-2015

Έγγραφο 2368/1-9-2014 του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση επισκέψεων σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το 2014-2015

Έγγραφο 118944/Γ2/28-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις με αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συμπλήρωση της ΥΑ για τις σχολικές εκδρομές

Υπουργική Απόφαση 25198/Γ7/21-2-2014 Τροποποιούμε  την Υ.Α.  με Αρ. Πρωτ.   129287/Γ2/10-11-2011 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]