Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας οι πάσης φύσεως μετακινήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Συμπεριλαμβάνονται και οι μετακινήσεις των φοιτούντων στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας

Παρ. 2α και 2β του άρθ. 7 του Ν. 4452/2017 … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Έγγραφο Φ10/4218/Δ2/11-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με τις σχολικές εκδρομές … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ σχετικά με τις εκδρομές των σχολείων

Απόφαση 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4427/Β/28-12-2016) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε … ➜ περισσότερα

Παράταση χρονικής περιόδου πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Δ.Ε. Λόγω εκτάκτων αναγκών

Έγγραφο Φ10/210338/Δ2/8-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην … ➜ περισσότερα

Προτεραιότητα στην κάλυψη των δαπανών οδοιπορικών για συμπλήρωση ωραρίου έναντι δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών ως συνοδών σε σχολικές εκδρομές

Έγγραφο 61170/Β1/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή πληθώρα αιτημάτων που … ➜ περισσότερα

Εκδρομές-Μετακινήσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κατάργηση ισχύος εγκυκλίου

Έγγραφο Φ10/50071/Δ2/24-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 39455/Δ2/7-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην … ➜ περισσότερα

Συστάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις εκδρομές των σχολικών μονάδων ΔΕ

Έγγραφο 37368/Δ2/3-3-3016 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην … ➜ περισσότερα

Παράταση χρονικής περιόδου πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Δ.Ε.

Εγκύκλιος 200497/Δ2/9-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές

Έγγραφο 45363/Δ2 /18-3-2015 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν καταγγελιών που περιήλθαν … ➜ περισσότερα

Διοργάνωση σχολικών επισκέψεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Έγγραφο 147419/Γ7/16-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και … ➜ περισσότερα

Φιλοξενία μαθητών των Γυμνασίων Ν. Φλώρινας από το τη Βουλή των Ελλήνων

Έγγραφο 165379/Γ2/13-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2014-2015

Έγγραφο 2368/1-9-2014 του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Έγκριση επισκέψεων σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το 2014-2015

Έγγραφο 118944/Γ2/28-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις με αρ. … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση της ΥΑ για τις σχολικές εκδρομές

Υπουργική Απόφαση 25198/Γ7/21-2-2014 Τροποποιούμε  την Υ.Α.  με Αρ. Πρωτ.   129287/Γ2/10-11-2011 … ➜ περισσότερα