Σχολικές εκδρομές-μετακινήσεις

Έγγραφο 190919/Δ2/25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στην προκήρυξη που θα εκδίδει ο Διευθυντής και θα αναρτάται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία ότι οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αιτιολογία ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται πολλές μετακινήσεις μαθητών και ότι τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι επιφορτισμένα και με άλλα καθήκοντα πέραν των διοικητικών τους υποχρεώσεων.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο