Προτεραιότητα στην κάλυψη των δαπανών οδοιπορικών για συμπλήρωση ωραρίου έναντι δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών ως συνοδών σε σχολικές εκδρομές


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 61170/Β1/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή πληθώρα αιτημάτων που διαβιβάζονται στην Υπηρεσία μας και αφορούν στην κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών ως συνοδών σε σχολικές εκδρομές θέτουμε υπόψη σας ότι, λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής συγκυρίας σε συνδυασμό με τα οικονομικά περιθώρια του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης τέτοιας φύσεως δαπανών.

Ως Διατάκτες έχετε την αρμοδιότητα αλλά και την ευθύνη προτεραιοποίησης των αναγκών σας και κατ’ επέκταση την ορθολογική κατανομή και ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού σας, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σας.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μεριμνάτε πρωτίστως για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης σας, για συμπλήρωση ωραρίου, αξιοποιώντας καταρχήν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού σας με αφετηρία την ομάδα 0700.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares