Τροποποίηση της ΥΑ σχετικά με τις εκδρομές των σχολείων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4427/Β/28-12-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ως εξής:

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Share and Enjoy !
Shares