Σχετικά με την ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές

Έγγραφο 45363/Δ2 /18-3-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν καταγγελιών που περιήλθαν στην υπηρεσία μας και επειδή πρωταρχικός στόχος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. είναι η ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών στο μέγιστο βαθμό, παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 129287/Γ2/ 10-11-2011 (Β’ 2769) καθώς και για την τήρηση των χρονικών ορίων οδήγησης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο