Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2017-2018 Υποβολή αιτήσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 24-4-2017 έως 28-4-2017

Απόφαση 65475/Δ3/20-4-2017 (ΦΕΚ 1369/Β/21-4-2017, ΑΔΑ:7Ν0Γ4653ΠΣ-ΖΑ5) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται όσοι … Διαβάστε περισσότερα…

Καθήκοντα και αρμοδιότητες σε σχέση με τους αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Έγγραφο 953/14-3-2017 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του … Διαβάστε περισσότερα…

Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (19-1-2017)

Πράξη 3/19-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΤ1ΟΟΞΛΔ-ΗΓΞ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών … Διαβάστε περισσότερα…

Διάθεση Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για Συγκροτήσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας ΑΔΑ: 6Ε1Ρ4653ΠΣ-Α7Α – Διάθεση Αναπληρωτών … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως αναπληρωτών για τις δομές της Ειδικής Αγωγής της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Αποφάσεις 7461/27-10-2016 (ΑΔΑ:79ΓΥ4653ΠΣ-8Γ0) και 7462/27-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΡ2Ε4653ΠΣ-ΑΩ7) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ενστάσεις ως τις 5-9-2016 στον ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκαν στο site της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας οι … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2016-2017 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 22-7-2016 μέχρι 29-7-2016

Απόφαση 118640/Δ3/19-7-2016 (ΦΕΚ 2272/Β/21-7-2016, ΑΔΑ:7ΒΩΤ4653ΠΣ-Β9Τ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2016-2017 Σύντομα αναμένεται η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Απόφαση 116424/Δ3/14-7-2016 (ΦΕΚ 2217/Β/18-7-2016, ΑΔΑ:ΨΚ7Θ4653ΠΣ-ΞΕ5) του Υπουργείου Παιδείας 1. Για … Διαβάστε περισσότερα…

Η εγκύκλιος για την παροχή Παράλληλης Στήριξης. στήριξης από ΕΒΠ ή από Σχολικό Νοσηλευτή Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος 91409/Δ3/3-6-2016 (ΑΔΑ:6ΞΠΜ4653ΠΣ-8ΝΝ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2016-2016 Υποβολή αιτήσεων από 18 έως 31-5-2016

Εγκύκλιος 77111/Δ3/13-5-2016 (ΑΔΑ:78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017για το σχολικό έτος 2016-2017 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 7-1-2016 έως και 29-1-2016

Εγκύκλιος 210254/Δ3/22-12-2015 (ΑΔΑ:6Π8Ι4653ΠΣ-91Φ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αιτήσεις υποβάλλονται από … Διαβάστε περισσότερα…

Νέες προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 7218/11-12-2015 (ΑΔΑ:6Κ2Λ4653ΠΣ-Μ9Π) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις ανάγκες των δομών Ειδικής Αγωγής της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για το 2015-2016 Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 5669/19-10-2015 (ΑΔΑ:640Η4653ΠΣ-Ψ5Ψ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ε.E.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 5058/2-10-2015 (ΑΔΑ:67ΛΞ465ΦΘ3-ΙΟ8) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους … Διαβάστε περισσότερα…

Η εγκύκλιος για την πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ για στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το 2015-2016 Οι αιτήσεις από 7 μέχρι 14-8-2015 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 126653/Δ3/6-8-2015 (ΑΔΑ:7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Αφορά τους κλάδους ΠΕ21, … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΚΕΔΔΥ για το 2015-2016 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης

Εγκύκλιος 84890/Δ3/27-5-2015 (ΑΔΑ:ΩΟ40465ΦΘ3-ΧΗ4) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 2015-2016

Απόφαση 57076/Δ3/7-4-2015 (ΑΔΑ:7ΧΓΘ465ΦΘ3-3ΩΙ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή τους … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο