Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2016-2017 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 22-7-2016 μέχρι 29-7-2016

Απόφαση 118640/Δ3/19-7-2016 (ΦΕΚ 2272/Β/21-7-2016, ΑΔΑ:7ΒΩΤ4653ΠΣ-Β9Τ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους: α) ΠΕ21 και ΠΕ26, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 και β) οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, για τη στελέχωση των δομών της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ καθώς και νια την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22-7-2016 μέχρι 29-7-2016.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Ο ιστότοπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (έδρα Κοζάνη)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο