Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2018-2019 Υποβολή αιτήσεων από 20-4-2018 έως και 30-4-2018

Α. Εγκύκλιος 61711/Ε4/19-4-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2018-2019 καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ της οργανικής τους θέσης από 20-4-2018 έως και 30-4-2018.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Β. Εγκύκλιος 61729/Ε4/19-4-2018 (ΑΔΑ: 6Φ4Π4653ΠΣ-ΡΤ8) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί
α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (1. Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ, 2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, 3. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 4. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 7. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και
β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (1. Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ, 2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, 3. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 4. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 7. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση από 20-4-2018 μέχρι και 30-4-2018.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +