Η εγκύκλιος για την παροχή Παράλληλης Στήριξης. στήριξης από ΕΒΠ ή από Σχολικό Νοσηλευτή Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος 91409/Δ3/3-6-2016 (ΑΔΑ:6ΞΠΜ4653ΠΣ-8ΝΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί

α) τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έναρξη των διαδικασιών έγκρισης παράλληλων στηρίξεων-συνεκπαίδευσης και ανανέωσης παράλληλων στηρίξεων-συνεκπαίδευσης και
β) τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την έναρξη των διαδικασιών έγκρισης για Ε.Β.Π και Σχολικό Νοσηλευτή και
γ) τα ΚΕΔΔΥ για την τεκμηρίωση των σχετικών αιτημάτων, για το σχολικό έτος 2016-2017.

1. Νέα Παράλληλη Στήριξη με Εκπαιδευτικό ΕΑΕ
Η νέα παράλληλη στήριξη ισχύει
α) για όσους μαθητές θα υποβληθεί για πρώτη φορά αντίστοιχο αίτημα κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017
β) για όσους μαθητές δεν είχε υποβληθεί αίτημα το απερχόμενο σχολικό έτος 2015-2016 ανεξάρτητα εάν είχε υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα τα προηγούμενα σχολικά έτη και
γ) για όσους μαθητές μεταβαίνουν προς φοίτηση από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.
Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου 2016.

2. Ανανέωση Παράλληλης Στήριξης
Η ανανέωση της παράλληλης στήριξης αφορά όσους μαθητές είχε εγκριθεί η Παράλληλη Στήριξη κατά το σχολικό έτος 2015-2016 είτε υλοποιήθηκε είτε όχι.

3. Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)
Η Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό αφορά μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων τους που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ.

4. Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή
Η Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή αφορά μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Σχολικού Νοσηλευτή, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Υπόδειγμα αίτησης

New_Logo_ESPA

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο