Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 9 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 160549/Ε4/08-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Γ746ΜΤΛΗ-5ΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί:

α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 των κλάδων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 1271/Γ/13-8-2020 και των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 586/Γ/12-3-2021 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

β) τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2 του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκε αναμορφωμένος στο ΦΕΚ 364/Γ/22-2-2021 της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1694/Γ/28-7-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α) και

δ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης A της 1ΓΤ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2679/Γ/4-11-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α),

να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε:

  • σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

από την Πέμπτη 9 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares