ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 27 Οκτ 2021 Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στην Γ' Φάση 2021-2022

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022 (Απόφαση 4831/27-10-2021, ΑΔΑ: Ψ3Τ246ΜΤΛΗ-ΘΙ3)

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2021-2022 (Απόφαση 4832/27-10-2021, ΑΔΑ: 9Ε3Α46ΜΤΛΗ-Λ1Χ)

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021, στο σχολείο τοποθέτησής τους.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο