ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών Β’ Φάσης 2021-2022 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από 1 έως και 4 Οκτωβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί / ΕΕΠ οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στην κύρια σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας , προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr  θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ (Απόφαση 4211/30-9-2021, ΑΔΑ: 96ΥΣ46ΜΤΛΗ-0ΦΠ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΝΑΕ 2021-2022 (Απόφαση 4225/30-9-2021, ΑΔΑ: 64Χ246ΜΤΛΗ-8ΦΒ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΠΕ23 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΝΑΕ 2021-2022 (Απόφαση 4224/30-9-2021, ΑΔΑ: ΩΗΧ646ΜΤΛΗ-Χ5Ω)

Με εκτίμηση,

ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Πέτρου Σταύρος

Τηλ. 2385350546

Share and Enjoy !
Shares