Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ Όπως καταρτίστηκαν βάσει των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020


άκουσε το άρθρο

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • Πίνακες Κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01 και ΤΕ02 και Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικοτήτων ΤΕ16, κατηγορίας Τ.Ε., στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΓΤ/2020, που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 1198/2021/27-10-2021 απόφαση του Α’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. ΑΣΕΠ/07-02-2020), ως εξής:
    (ΦΕΚ 2679/Γ/04-11-2021)
  • Πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02, κατηγορίας Δ.Ε., στο πλαίσιο της προκήρυξης 2ΓΔ/2020, που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 1199/2021/27-10-2021 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την προκήρυξη 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. ΑΣΕΠ/05-02-2020), ως εξής:
    (ΦΕΚ 2680/Γ/04-11-2021)
Share and Enjoy !
Shares