Συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου του έργου με τίτλο «Κοινωνικό Σχολείο

Απόφαση 142753/Γ7/10-9-2014 (ΑΔΑ:6Τ3Ζ9-ΜΡΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία «Συντονιστικό Όργανο για το Κοινωνικό Σχολείο», για τον προγραμματισμό, συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων , που αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε σχολικές μονάδες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι αρμοδιότητες του «Συντονιστικού Οργάνου για το Κοινωνικό Σχολείο», όπως συμφωνήθηκε σε διαδοχικές επιτελικές συσκέψεις των εκπροσώπων των φορέων , είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]