Σχολικά Είδη και Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από Το Χαμόγελο του Παιδιού 2015 -2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 103428/Δ2/29-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει για τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016 σχολικά είδη και Χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Ο σκοπός της διάθεσης των σχολικών ειδών και των Χριστουγεννιάτικων καρτών είναι η καθημερινή κάλυψη όλο και περισσοτέρων αναγκών παιδιών που χρειάζονται την υποστήριξη όλων, αλλά και η παράλληλη ενημέρωση των παιδιών και των εκπαιδευτικών για το έργο του Οργανισμού.

Τα σχολικά είδη του Οργανισμού διατίθενται από τα Γραφεία του Συλλόγου στις ακόλουθες Διευθύνσεις:

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares