Τα σχολικά είδη της UNICEF Για το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και στη ζωή


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 120586/Δ2/28-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Η UNICEF διαθέτει για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως και κάθε χρόνο, μία αξιόλογη σειρά ποιοτικών σχολικών ειδών, η αγορά των οποίων δίνει στους μαθητές/τριες τη χαρά της προσφοράς στα λιγότερο προνομιούχα παιδιά του πλανήτη. Η πώληση των ειδών UNICEF αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τρόπους εξεύρεσης πόρων για την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για ακόμα περισσότερα παιδιά.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares