Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών των ΕΠΑΛ που δεν παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας

Εγκύκλιος 8238/Δ4/19-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 201686/Δ4/11-12-2014 Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σε εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 59 του Ν. 4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) σας γνωρίζουμε ότι:

  • για το σχολικό έτος 2014-2015, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι πλέον παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων, από την έναρξη των μαθημάτων τους μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.
  • η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής:

………………….

Η Διεύθυνσή μας, είναι σε διαδικασία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται όλα τα προαναφερόμενα θέματα.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-5-2015

Η εγκύκλιος έπαψε να ισχύει σύμφωνα με το 78213/Δ4/18-5-2015 έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]