Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού Διευθυντών/Διευθυντριών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 7037/04-10-2023 (ΑΔΑ: ΡΥΝΕ46ΝΚΠΔ-Ρ79)

Η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ Διευθυντριών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, όπως αυτός συντάχθηκε με την 29η Πράξη/03-10-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής (Τ.Σ.Ε) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως εξής:

Δείτε περισσότερα στην σχετική απόφαση

Share and Enjoy !
Shares