Πρόσκληση για μετάταξη 70 υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 03-10-2016 έως 03-11-2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση 161099/Γ1/30-9-2016 (ΑΔΑ:6ΤΑ54653ΠΣ-ΚΧ3) του Υπουργείου Παιδείας

Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, προτίθεται, προκειμένου για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, να προβεί στην μετάταξη συνολικά εβδομήντα (70) υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και κλάδου /ειδικότητας Πληροφορικής, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού, και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, είτε σε κενές οργανικές θέσεις-προκειμένου για την μετάταξη μονίμων υπαλλήλων, είτε με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι- προκειμένου για την μετάταξη υπαλλήλων ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), ως εξής:

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο