Πρόσκληση για ένταξη στον «Κατάλογο αξιολογητών με έργο την αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης»

Έγγραφο 2344/21-4-2015 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο
Προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης διορισμένους σε κλάδο της Πρόσκλησης να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στον «Κατάλογο αξιολογητών με έργο την αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωσικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» για παροχή έργου αξιολόγησης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων και ανάδειξης των βέλτιστων εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση και τις ανάγκες του ανωτέρω Υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στον ανωτέρω κατάλογο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας η οποία θα είναι προσβάσιμη, όπως και το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, από την κεντρική σελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ www.minedu.gov.gr. μέσω του συνδέσμου με τίτλο «Φόρμα Υποβολής Αιτήσεων Αξιολογητών Ψηφιακών Σεναρίων».

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 27-04-2015 έως 11-05-2015 και μέχρι ώρα 24:00.

Διαβάστε το έγγραφο

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο