Πίνακες με τα μόρια μετάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2023-2024 Υποβολή ενστάσεων από 19-03-2024 μέχρι και 22-03-2024


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2023-2024.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Από 19-03-2024 μέχρι και 22-03-2024 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο κεντρικό email της ΔΔΕ Φλώρινας : mail@dide.flo.sch.gr.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

ΔΔΕ Φλώρινας – Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Πέτρου Σταύρος
Τηλ. 2385350546

Share and Enjoy !
Shares