Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μέχρι και την Παρασκευή 2-10-2020


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 128435/ΓΔ5/24-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΒ546ΜΤΛΗ-8Σ5) του Υπουργείου Παιδείας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσωπών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) εκ μέρους συνδυασμών, υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων, μέχρι και την Παρασκευή 2-10-2020.

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά έγγραφα

α. Φ.350/33/124050/Ε3/18-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛ3)

β. 124680/Ε4/18-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΑ46ΜΤΛΗ-ΝΩΞ)

Share and Enjoy !
Shares