Παράταση Αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Έγγραφο 132594/Κ1/25-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΑΩ465ΦΘ3-ΝΜΓ) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη παράταση της απόσπασης των Εκπαιδευτικών Διευθυντών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μέχρι τη πλήρωση των θέσεων όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε και την σχετική ΥΑ 133376/Κ1/26-8-2015 (ΑΔΑ:6ΨΛ9465ΦΘ3-ΑΦΓ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο