Οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα

Εγκύκλιος 43634/Α4/16-3-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ (www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ), το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.

Μέσω του ΠΣΔ, το ΥΠΟΠΑΙΘ παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα σύνολο από προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών.

Το ΠΣΔ είναι ο επίσημος και αποκλειστικός πάροχος δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών για τις μονάδες (σχολικές/διοικητικές) της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επειδή πιστοποιεί κατά τρόπο πλήρη όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (σχολεία, διοικητικές μονάδες, εκπαιδευτικοί, μαθητές και διοικητικό προσωπικό).

Οι βασικότερες υπηρεσίες του ΠΣΔ προς την εκπαιδευτική κοινότητα είναι:

 1. Σύνδεση στο δίκτυο. Παρέχεται μόνο στις δημόσιες σχολικές και διοικητικές μονάδες στις οποίες παρέχεται ατελώς ευρυζωνική σύνδεση. Τα τέλη σύνδεσης των δημοσίων εκπαιδευτικών μονάδων με το ΠΣΔ βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Oι μονάδες του εξωτερικού δεν λαμβάνουν την υπηρεσία αυτή.
 2. Έλεγχος περιεχομένου με σκοπό τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους με περιεχόμενο επιβλαβές για τους μαθητές.
 3. Δικτυακή πύλη Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr). Λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης για δράσεις που αφορούν την Εκπαίδευση και ως κεντρικό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχει το ΠΣΔ στα μέλη του (πληροφορίες: info at sch.gr)
 4. Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών (https://sso.sch.gr), η οποία εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ, καθώς και σε διαπιστευμένες υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλων δημοσίων φορέων της εκπαίδευσης.
 5. Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι οποίες εξασφαλίζουν στις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ (δηλ. Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακές Δ/νσεις και Δ/νσεις Α’ και Β’ θμιας Εκπαίδευσης) την άμεση και απλή επικοινωνία μέσω e-mail με όλα τα σχολεία ή ομάδες/τύπους σχολείων.
 6. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 7. Σχολικές λίστες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι οποίες εξασφαλίζουν την άμεση και απλή επικοινωνία μέσω e-mail μεταξύ των μελών του ίδιου σχολείου.
 8. Φιλοξενία Ιστοσελίδων (web hosting).
 9. Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων (http://meeting.sch.gr)
 10. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (http://e-learning.sch.gr/)
 11. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (http://eclass.sch.gr/)
 12. Κοινότητες και Ιστολόγια (http://blogs.sch.gr).
 13. Ηλεκτρονικά περιοδικά και εφημερίδες (http://schoolpress.sch.gr)
 14. Υπηρεσία video (http://vod-new.sch.gr).
 15. Υπηρεσία ζωντανών μεταδόσεων (http://vod.sch.gr/live)
 16. Υπηρεσία υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk), η οποία εξασφαλίζει την άμεση υποστήριξη και επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζονται στις συνδέσεις, στις υπηρεσίες και στη χρήση των υπηρεσιών.

Στον δικτυακό τόπο http://www.sch.gr/services υπάρχει πλήρης κατάλογος και σύνδεσμοι προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΠΣΔ και σύνδεσμοι με ενημερωτικό υλικό, οδηγίες και τους όρους χρήσης.
Η χρήση όλων των υπηρεσιών του ΠΣΔ είναι απολύτως ασφαλής και καλύπτεται από κώδικα δεοντολογίας και Κανονισμό Χρήσης, τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι χρήστες του.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο