Οδηγίες για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΓΕ.Λ. στις δημιουργικές εργασίες Αφορά και απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο ΓΕΛ

Έγγραφο 143184/Δ2/31-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει της διεξαγωγής της επιμόρφωσης και με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί, δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

  1. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης είναι ένας από τους κύριους στόχους της εκπαίδευσης (παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων). Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας και επιπλέον εντάσσεται στους παράλληλους στόχους της διδασκαλίας όλων ανεξαιρέτως των διδακτικών αντικειμένων. Μέσω της εκπόνησης των δημιουργικών εργασιών καλλιεργούνται η κριτική σκέψη, οι συνθετικές ικανότητες και η δημιουργικότητα των μαθητών και τους δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουν τις δυνατότητές τους και να αναπτυχθούν σύμφωνα με αυτές. Ως εκ τούτου, η ενημέρωση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπόνηση των δημιουργικών εργασιών δεν περιορίζεται στους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, αλλά αφορά και απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο ΓΕΛ, των οποίων η συμμετοχή στην επιμόρφωση είναι υποχρεωτική.
  2. Η υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών (προετοιμασία, εκπόνηση, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση), με οποιαδήποτε μορφή προβλέπεται θεσμικά, παρακολουθείται και υποστηρίζεται συμβουλευτικά από τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους καθ` όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
  3. Για την επιμόρφωση, τόσο ως προς το θεωρητικό πλαίσιο (Η έννοια της δημιουργικότητας και η δημιουργική εργασία, Η Δημιουργική εργασία στο Λύκειο, Αξιολόγηση της Δημιουργικής εργασίας), όσο και ως προς τη διεξαγωγή του βιωματικού μέρους στη 2η ενότητα (Οργάνωση και εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας), αξιοποιείται το υλικό το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε σχετικά

Μετάβαση στο περιεχόμενο