Οδηγίες για τη λειτουργία της Παράλληλης Στήριξης Από τη Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής

Έγγραφο 120/3-10-2016 της Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχει στην ευθύνη της και τις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας

 1. Η παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με την κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο ή τμήμα ένταξης) και όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ.
 2. Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης ενημερώνονται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη.
 3. Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και ανάγκες του μαθητή και συντάσσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ και τη σχολική σύμβουλο ΕΑΕ.
 4. Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης, ο διευθυντής, προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί του τμήματος φοίτησης του μαθητή και οι άλλοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας συνεργάζονται για την ενιαία αντιμετώπιση των δυσκολιών όπως προβλέπεται και για όλους τους άλλους μαθητές της σχολικής μονάδας.
 5. Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης υλοποιούν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης δεν έχουν τη δυνατότητα να εποπτεύουν κατά το διάλειμμα τους υπόλοιπους μαθητές στο πλαίσιο της εφημερίας.
 6. Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης συνεργάζονται με τη σχολική σύμβουλο ειδικής αγωγής και τα ΚΕΔΔΥ στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα.
 7. Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρμογή του.
 8. Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη στήριξη ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 9. Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης καταρτίζουν το πρόγραμμα σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕΔΔΥ, με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του.

Με αφετηρία τα παραπάνω, προτείνουμε στους διευθυντές και προϊστάμενους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ομαλή και ισότιμη ένταξη των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης στο σχολείο. Απαραίτητη θεωρείται η διάθεση εύλογου χρόνου για τη γνωριμία των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων φοίτησης των παιδιών, με τους μαθητές που θα υποστηρίξουν, τους γονείς αλλά και με τα λοιπά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επισημαίνουμε, επιπλέον, ότι η δημιουργική και γόνιμη συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, υπό την καθοδήγηση της διοίκησης της σχολικής μονάδας, αποβαίνει σε όφελος της σχολικής κοινότητας και αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για την παιδαγωγική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολική Σύμβουλο ΕΑΕ καθώς και με τους εκπαιδευτικούς των ΚΕΔΔΥ που υποστηρίζουν τα σχολεία στα οποία έχουν διοριστεί για κάθε θέμα σχετικό με την πορεία της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης.

Στο ιστολόγιο της 10ης ΕΠ ΕΑΕ και στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://pileidou.wordpress.com/ea/pasthr/ υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες για το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης, έντυπα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στους εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης (κλείδες παρατήρησης, ημερολόγιο αναστοχασμού, φόρμα εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης), βιβλιογραφία, παρουσιάσεις εκπαιδευτικών παρεμβάσεων προηγούμενων ετών και προτάσεις οργάνωσης του προγράμματος.

Το έγγραφο

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]