Διαδικασία Απογραφής κτιρίων για τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ. 113581/Α2/11-10-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διαδικασία Απογραφής κτιρίων για τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα (Α΄78)

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 2296/3-10-2023 έγγραφο του ΟΑΣΠ το οποίο επισυνάπτεται.

Η ΚΥΑ ΥΠ 342/02-05-2023 (ΦΕΚ 2943/Β/04-05-2023) με θέμα : «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα»

Ο ιστόποπος του ΟΑΣΠ με την «Πλατφόρμα απογραφής κτιρίων για προσεισμικό έλεγχο»

Share and Enjoy !
Shares