Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Επιλογής και Τομέα-Ειδικότητας Δομικών Έργων Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ3/173837/Δ4/18-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία:

  • του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού » της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ
  • των μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και
  • των μαθημάτων της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

για το σχολικό έτος 2016-2017:

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο