Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 173809/Δ4/18-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας αποστέλλουμε την ύλη και τις αντίστοιχες για τη διδασκαλία:

  • του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ,
  • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και
  • των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

για το σχολικό έτος 2016-2017:

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο