Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο (Πιλοτική Εφαρμογή)

Υπουργική απόφαση 4609/Γ2/15-1-2013 (ΦΕΚ 97/Β/22-1-2014)

Μετά από σχετική πράξη του Ιντιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εγκρίθηκαν από τον υπουργό Παιδείας η Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και συγκεκριμένα των εξής μαθησιακών αντικειμένων:
1. Βιολογία (Γ΄ τάξης Γυμνασίου)
2. Φυσική (Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου)
3. Χημεία (Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου)

Διαβάστε την απόφαση-έγκριση

Μετάβαση στο περιεχόμενο