Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 – Αιτήσεις από 23-4-2014 έως 2-5-2014

Εγκύκλιος 59747/Δ2/15-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-ΚΟΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή
στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Υποβολή
α)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 23-04-2014 έως 02-05-2014, στις Δ/νσεις Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ  από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε τις διευκρινίσεις για τη διαδικασία των μεταθέσεων 2013-2014, της ΔΔΕ Φλώρινας

Αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή : Σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf

Αίτηση μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία : Σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf

Αίτηση μετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία : Σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf

Αίτηση μετάθεσης σε Διαπολιτισμικά Σχολεία : Σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης : Σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf

Αίτηση μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ: Σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf

Αίτηση μετάθεσης με εξειδίκευση σε ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ και BRAILLE: Σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας των μεταθέσεων (έγγραφο 64173/Δ1/25-4-2014 του ΥΠΑΙΘ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο