Λειτουργία σχολικών μονάδων ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών Τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και εφόσον υπάρχει επαναληπτική ψηφοφορία την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, 2 -10 -2023 Αρ. Πρωτ. : Φ1/109440/ΓΔ4

«Λειτουργία σχολικών μονάδων»
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 71995/04-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, να παραδώσουν το πρωί της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου 2023 τις σχολικές αίθουσες στις κατά τόπους δημοτικές αρχές, ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των αιθουσών και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές.

Επίσης, οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων που τυχόν διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες, ασανσέρ κ.λπ.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεσή τους για να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβασή τους στις αίθουσες ψηφοφορίας.

Επισημαίνεται ότι σε όσες περιφέρειες ή δήμους θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 αντίστοιχα.

Share and Enjoy !
Shares