Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιολογητές – βαθμολογητές και επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) Αιτήσεις από Δευτέρα 25.09.2023 και ώρα 19.00 μέχρι και την Παρασκευή 6.10.2023 και ώρα 23.59


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.251/105926/Α5/25-9-2023

  1. Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.).
  2. Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.).

Σας γνωστοποιούμε ότι στις 5 Νοεμβρίου 2023 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, θα εξεταστούν στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα, επιπέδου ανάλογου του Β1, καθώς και στις εξής θεματικές ενότητες: α) Γεωγραφία, β)Ιστορία, γ) Πολιτισμός και δ) Θεσμοί του Πολιτεύματος.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις είτε ως αξιολογητές-βαθμολογητές ή/και ως επιτηρητές.

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

Για αυτές τις εξετάσεις συγκροτείται μητρώο Αξιολογητών-Βαθμολογητών των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Οι ανήκοντες στο Μητρώο αυτό μπορούν να συμμετέχουν:
1) στην εξέταση της παραγωγής του προφορικού λόγου των υποψηφίων, στα 52 Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.).
2) στην αξιολόγηση-βαθμολόγηση των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών με ειδικές δεξιότητες στα 7 Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, 6 σε Αθήνα και 1 σε Θεσσαλονίκη.
3) στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων που θα γίνει σε Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) στην Αθήνα.

Τα εξεταστικά κέντρα θα είναι σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Χανιά, Χαλκίδα, Ρόδο και Μυτιλήνη.
Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μητρώο αξιολογητών-βαθμολογητών για τις εν λόγω εξετάσεις πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Π.Ε.Γ.Π. και συγκεκριμένα:

α) Ως Βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και ως Αξιολογητές-μέλη Ειδικών Τριμελών Επιτροπών στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.):

  • Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02)
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΕ70), προτιμητέοι με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου ή /και κάτοχοι διδακτορικού στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης /δεύτερης γλώσσας, κάτοχοι δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ Τμήματος.

Από τις δύο παραπάνω κατηγορίες θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακές σπουδές ή/και κατοχή διδακτορικού στην Πολιτική Επιστήμη, την Ιστορία, τη Νομική Επιστήμη, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, την Κοινωνιολογία και τη Γεωγραφία και στη συνέχεια οι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου στα προηγούμενα επιστημονικά αντικείμενα.

β) Ως Αξιολογητές παραγωγής προφορικού λόγου στα Ελληνικά:

  • Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02)
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), κατά προτίμηση με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου ή /και κάτοχοι διδακτορικού στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης /δεύτερης γλώσσας, κάτοχοι δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ τμήματος

Β) ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Για τις εν λόγω εξετάσεις (Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023), σε όλα τα Ε.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. (Αττική και Θεσσαλονίκη), θα απασχοληθούν ως επιτηρητές και εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Γ) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από τους εκπαιδευτικούς

Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, όσοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις είτε ως αξιολογητές-βαθμολογητές ή/και ως επιτηρητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους από τη Δευτέρα 25.09.2023 και ώρα 19.00 μέχρι και την Παρασκευή 6.10.2023 και ώρα 23.59 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/

Ο σύνδεσμος είναι κοινός για αξιολογητές-βαθμολογητές και επιτηρητές, αλλά εντός της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας θα υπάρχουν οι αντίστοιχες επιλογές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πιστοποιούνται μέσω ΑΑΔΕ και θα καθοδηγούνται μέσω επιλογών που θα τους δίνει το σύστημα δηλώνοντας τις προτιμήσεις, τα προσόντα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης για έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας.

Ερωτήματα σε σχέση με την εφαρμογή θα υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον σύνδεσμο https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/#contactUs.
Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. ευθύνης τους.

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο τους.

Share and Enjoy !
Shares