Ίδρυση νέων Δημοσίων ΙΕΚ και Δημόσιων ΣΕΚ

Αποφάσεις 10650/11-9-2014 (ΑΔΑ:73ΒΝ9-ΗΩΟ) και 10651/11-9-2014 (ΑΔΑ:6ΠΘΞ9-ΡΥΞ) (ΦΕΚ 2430/Β/12-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Ιδρύονται Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) ως ακολούθως:ΑΔΑ:73ΒΝ9-ΗΩΟ

Ιδρύονται Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) ως ακολούθως:ΑΔΑ:6ΠΘΞ9-ΡΥΞ

Διαβάστε τις ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο