Συνεργασία Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Δημοσίων Σ.Ε.Κ. με τα Εργαστηριακά Κέντρα (πρώην ΣΕΚ)

Απόφαση 191668/Κ1/26-11-2014 (ΑΔΑ:ΒΜΧ79-ΝΤ2) του Υπουργείου Παιδείας Για την απρόσκοπτη λειτουργία … ➜ περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Απόφαση 11790/7-10-2014 (ΦΕΚ 2780/Β/16-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας 1. Σκοπός της … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Εγκύκλιος 11904/10-10-2014 (ΑΔΑ:7ΑΙΦ9-81Φ) του Υπουργείου Παιδείας Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Εγκύκλιος 11905/10-10-2014 (ΑΔΑ:6ΕΒΨ9-ΤΤ3) του Υπουργείου Παιδείας Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ … ➜ περισσότερα

Ίδρυση νέων Δημοσίων ΙΕΚ και Δημόσιων ΣΕΚ

Αποφάσεις 10650/11-9-2014 (ΑΔΑ:73ΒΝ9-ΗΩΟ) και 10651/11-9-2014 (ΑΔΑ:6ΠΘΞ9-ΡΥΞ) (ΦΕΚ 2430/Β/12-9-2014) του Υπουργείου … ➜ περισσότερα