Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2014

Έγγραφο 14381/Γ7/3-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει την υλοποίηση του προγράμματος «Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2014”, μιας εβδομάδας δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισμού και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Σκοπός της εβδομάδας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των μαθητών καθώς και η αλλαγή στάσης απέναντι σε θέματα που αφορούν στην καθαριότητα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του σχολικού περιβάλλοντος , όπου περνούν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας τους.

Διαβάστε το έγγραφο