Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Γ1α/Γ.Π.οικ.6050/22-1-2015 (ΑΔΑ:73ΟΖΘ-ΔΟΗ) του Υπουργείου Υγείας

Το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων με τις σχετικές επεξηγήσεις όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για το 2015.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares