Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 28-12-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 153548/Ε3/12-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (για Γυμνάσια και για Γενικά Λύκεια) για το έτος 2022-2023 και απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την αριθμό πρωτοκόλλου 16044/09-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΟΨΟΞΛΔ-7ΤΚ) προς όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) και στοχεύει:
α) στην εξοικείωση με τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές των νέων προγραμμάτων σπουδών,
β) στην προσέγγιση των εννοιών που διατρέχουν τα επιμέρους γνωστικά πεδία,
γ) στην εξάσκηση στον σχεδιασμό αναλυτικού προγράμματος μαθήματος σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης.

Η Επιμόρφωση στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό (Β‘ Φάση) αφορά 33.000 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο 51 διαθέσιμων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δύο επιμορφωτικούς κύκλους (8 ώρες σύγχρονη-28 ώρες ασύγχρονη επιμόρφωση).

Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 12-12-2022 ώρα 13:00 έως και την Τετάρτη 28-12-2022 ώρα 13:00, μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία. οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων.

Κάθε υποψήφιος επιλέγεται για ένα (1) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με βάση τη δήλωση σειράς προτίμησης των διαθέσιμων επιμορφωτικών προγραμμάτων της ειδικότητάς του.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν επιμορφωθεί στα Νέα Προγράμματα Σπουδών κατά τη φάση της Πιλοτικής Εφαρμογής (Α’ φάση) το σχολικό έτος 2021-2022 δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα φάση επιμόρφωσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares