Εκπαιδευτικά εργαλεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής Διαθέσιμα προς χρήση και αξιοποίηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ14/37957/Δ2/2-4-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει για τα ακόλουθα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου:

  1. Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γλωσσόpolis: Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική», το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής (Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων) και τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, από το 2016 μέχρι το σχολικό έτος 2019-2020, μεταφέρεται διαδικτυακά ως ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον-εφαρμογή τηλεκπαίδευσης, με θέμα τη γλωσσική ποικιλότητα της Νέας Ελληνικής. Μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη γλωσσική διδασκαλία τόσο στην Α/θμια, όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση. Είναι ελεύθερα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Βουλής (https://library.parliament.gr)
  2. Ο Οδηγός για εκπαιδευτικούς «“Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν”: Βιωματικό εργαστήριο για τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον» εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας της Βιβλιοθήκης της Βουλής με επίκεντρο την εκπαιδευτική κοινότητα.
    Περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του ομώνυμου βιωματικού γλωσσικού εργαστηρίου που υλοποιείται ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το 2017 στο Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων, πλαισιωμένο από θεωρητική τεκμηρίωση και αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής. Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι εστιάζει στη λεκτική διάσταση του σχολικού εκφοβισμού (λέξεις που πληγώνουν), αλλά και στις γλωσσικές επιλογές που διαθέτουμε για τον προσδιορισμό της διαφορετικότητας με σεβασμό προς τον Άλλο (λέξεις που χαμογελούν), σε μια σειρά θεματικών πεδίων που κυμαίνονται από την εξωτερική εμφάνιση και την ταυτότητα του φύλου, μέχρι την εθνική/εθνοτική προέλευση και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση.
    Το εν λόγω βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους (Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες), μέσα από την εκδοτική σειρά της Βιβλιοθήκης της Βουλής Μέθοδοι και εργαλεία (ή σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: https://library.parliament.gr/). Για τη διαθεσιμότητα του βιβλίου και τη δυνατότητα δωρεάν αποστολής του από τη γραμματεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής, μπορείτε να ενημερωθείτε στέλνοντας email στο ………………………

Διαβάστε το έγγραφο